Geobasisdaten technisch "113.2 Kantonaler Risikokataster gemäss Störfallverordnung / Strassen"

Allgemein
T-ID 113.2
Bezeichnung Kantonaler Risikokataster gemäss Störfallverordnung / Strassen
eCH-Kategorien L1 - Umweltschutz, Lärm
Zustand
Status Rechtskräftig
Rechtskraftdatum 01.07.2008